Normalness

Normalness is een ode aan het gewone leven. De meesten van ons hebben het vermogen verloren om de wonderen om ons heen te zien. We verlangen altijd naar iets anders. We raken afgeleid en verleid om dingen te kopen of we raken verslaafd aan andere dingen. In Normalness zien we normale mensen in hun dagelijkse beslommeringen. Onbelangrijke helden in alledaagse situaties. Er is niets episch aan deze mensen, behalve dat ze opvallend mooi zijn in hun grappigheid, verdriet, vervreemding of hoop. Deze beelden van gewoonheid tonen een verstild soort schoonheid die nu meer dan ooit gezien en gewaardeerd moet worden. Tenminste, als we echt een cruciaal verschil willen maken.


Normalness is an ode to the ordinary life. Most of us have lost the ability to see the wonders that are happening close around us. We are always yearning for something else, being distracted and seduced towards buying stuff or towards other addictions. In Normalness we see normal people in daily worries. Unimportant hero’s in everyday situations. There is nothing epic about these people except that they are strikingly beautiful in their funniness, sadness, estrangement or hopefulness. These images of normalness show a quiet kind of beauty in people that needs to be seen and valued now more than ever. That is, if we truly want to make a crucial difference.
 


Rest
In ‘landscapes’ vind je afbeeldingen waarin ik mijn ietwat melancholische of donkere aard uitdruk. Naast 'landscapes' vind je ´people´. Sommige mensen houd ik dicht bij mijn hart. Af en toe laten ze zich door mij fotograferen. Deze portretten koester ik. 'Unfolding' bevat elke afbeelding die niet aan een categorie is gebonden, maar te funny, experimenteel of te onweerstaanbaar mooi is om niet te laten zien.

In ‘landscapes’ you will find images wherein I express my melancholic or darkish nature. Next to ´landscapes´ you will find ´people´ for you to take a look at. Some people I keep very close to my heart. Every now and then they let me portray them. These portraits, I consider as real treasures. ‘Unfolding’ contains every image that is not bound to any category but too much fun, experimental or irresistibly too gorgeous not to show.