About Me

‚ÄčIk ben Cilla, 48 jaar oud en ik ben een zwart-wit fotograaf. Ik ben met B&W bezig omdat ik zwart-witbeelden altijd mooier heb gevonden dan kleur. Het zien van onderwerpen in zwart-wit ontroert me emotioneel meer. Ik vind het een mooie metafoor voor het leven. Naast zwart en wit is er altijd het grijs en uiteindelijk komt alles weer goed. Ik geloof dat de schoonheid van B&W fotografie een persoon kan begeleiden en boven alle ellende en vervreemding kan uittillen en betekenis kan geven. Ik hoop dat we allemaal gevoeliger zullen worden voor de staat van de mens en echt de innerlijke strijd van de ander en onszelf durven zien. Dit, zonder het harde oordeel dat tegenwoordig de norm lijkt te zijn.

My name is Cilla, 48 years old and I am a black & white photographer. I am engaged in B&W simply because I have always found B&W images more beautiful than color. Seeing subjects in B&W emotionally moves me more. I think it is a nice metaphor for life. Next to black and white there's always the gray and in the end things will be allright. I believe that the beauty of B&W photography can guide and transcend a person out of misery and estrangement and give meaning. I hope we all will become more sensitive to the human condition and really see the inner struggles of the other person and ourselves. This, without the harsh judgement which seems to be the norm these days.

 

 

 

Don’t be a jerk.

Kurt Vonnegut